آرگامان

آرگامان یکی از کمپانی‌های ضبط و پخش موسیقی در دهه 1350خورشیدی در تهران بود. آرگامان از زیر مجموعه‌های شرکت آپولون و تحت مدیریت «منوچهر بی‌بی‌یان» بوده‌است. فعالیت‌های این کمپانی با وقوع انقلاب بهمن 1357 در ایران متوقف شد.

Image

چاپ