هایده ، حمیرا و مهستی استریو کوکولو (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: کوکولو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نشانه، آشنائی، تب عشق، سفره عشق، قلب من سنگ صبوره
حمیرا: دیوونتم، راه جدائی، دلتنگی
مهستی: کمبود، دو رنگی، نزن سنگ، چراغ

چاپ