هایده ، حمیرا و مهستی استریو گلبرگ (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: گلبرگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: هوای خاک، من خودم رفتنیم، شب زنده داری، بزن تار
حمیرا: مسافر غریب، شب عاشق، وای وای
مهستی: پرنده مهاجر، هوای یار، غمگین و تنها، عزیز رفته

چاپ