هایده ، حمیرا و مهستی (نوار کاست) شماره 4

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: حرف تازه، سراب، سکوت خواب، مهمونی بهار
حمیرا: باور ندارم، دیوونتم، دنیا دنیا، بیوفائی
مهستی: تاسف، کمبود، قصه تازه، دو رنگی

چاپ