هایده ، حمیرا و مهستی استریو دیاموند (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: دیاموند
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: اوستا کریم، ای خدا، شیرین جان، تنها باگلها
حمیرا: بهار زندگی، الهی بمیری، یادم نمیره
مهستی: بنفشه، بازیچه، اوستا کریم، جدائی

چاپ