هایده ، حمیرا و مهستی استریو سانی (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: سانی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، نمیخوام، بزن تار
حمیرا: وای وای، وقتی تو رفتی، گذشته، شب عاشق
مهستی: بیگانه، مگیرش از من، غمگین و تنها

چاپ