هایده ، حمیرا و مهستی استریو اف ام (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: اف ام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: خداحافظ، نمیخوام، من خودم رفتنیم، شب زنده داری
حمیرا: شب عاشق، گذشته، مسافر غریبه، وای وای
مهستی: هوای یار کردم، غمگین و تنها، بیگانه

چاپ