هایده ، حمیرا و مهستی استریو سوپر پارس (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: سوپر پارس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نمیخوام، من خودم رفتنیم، شب زنده داری
حمیرا: مسافر غریب، شب عاشق، وای وای، وقتی که ت رفتی
مهستی: غمگین و تنها، هوای یار، مگیرش از من، بیگانه

چاپ