هایده ، حمیرا و مهستی استریو گلچین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: گلچین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، نمیخوام، بزن تار
حمیرا: مسافر غریب، وای وای، شب عاشق، همزبونم باش
مهستی: هوای یار، غمگین و تنها، عزیز رفته، قبله گاه

چاپ