هایده ، حمیرا و مهستی استریو گلبرگ (نوار کاست) شماره 1

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: گلبرگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: شب زنده داری، حرف تازه، سراب، سکوت خواب
حمیرا: باور ندارم، دیونتم، بیوفائی
مهستی: مگیرش از من، قبله گاه، لبخند، تاسف

چاپ