هایده ، حمیرا و مهستی استریو نمونه (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: نمونه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نمی خوام، بزن تار، خداحافظ، من خودم رفتنیم
حمیرا: مسافر غریب، شب عاشق، همزبونم باش، وای وای
مهستی: غمگین و تنها، عزیز رفته، بیگانه، دلم تنگه

چاپ