هایده ، حمیرا و مهستی استریو بوسه (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: بوسه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نمیخوام، شب زنده داری، بزن تار، سکوت خواب
حمیرا: مسافر غریب، شب عاشق، همزبون، دوست دارم
مهستی: هوای یار، مگیرش از من، قبله گاه، عزیز رفته

چاپ