هایده، حمیرا و مهستی استریو سوپر الهام (نوار کاست)

عنوان: هایده، حمیرا و مهستی
استریو: سوپر الهام
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سفره عشق، تب عشق، خراباتی، آشنائی
حمیرا: دیوونتم، مقدس، دلتنگی، راه جدائی
مهستی: دو رنگی، نزن سنگ، چراغ، صبر و طاقت

چاپ