هایده ، حمیرا و مهستی استریو خانه نوار (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: خانه نوار
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، گریه امونم نمیده، کتاب هستی، فدات بگردم، گل سنگ
حمیرا: دیوونتم، دنیا دنیا، سکوت
مهستی: کمبود، دو رنگی، قصه تازه

چاپ