هایده ، حمیرا و مهستی (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: مهمان، زندگی قشنگه، چه عالمی داره، نوروز پیروز
حمیرا: باز شب اومد، دنیا دنیا، بیقرار
مهستی: یاد او، جمجمک، قصه تازه، قمار

چاپ