هایده ، حمیرا و مهستی استریو پاپا (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی (کنسرت)
استریو: پاپا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: آشنائی، تنهای تنها مانده ام، خراباتی
حمیرا: مقدس، راه جدائی، دلتنگی
مهستی: زمزمه، قهر، صبر و طاقت، قمار زندگی

چاپ