هایده ، حمیرا و مهستی استریو گلچین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: گلچین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: کتاب هستی، عتیقه، سوغاتی، گریه امونم نمیده
حمیرا: دیونتم، بی تو هیچم، بیوفائی، دنیا دنیا
مهستی: کم بود، دو رنگی، نیاز، نزن سنگ

چاپ