هایده ، حمیرا و مهستی استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 3

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: دیدار، خسته ام، ای خدا، من و تو یکی هستیم
حمیرا: الهی بمیری، درددل بشنو، نسیم مهربونی، صدای دل
مهستی: من چکنم، آشفته ام، ترا هرگز نمیبخشم، کوچه بکوچه

چاپ