هایده ، حمیرا و مهستی استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 49

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: دیدار، ای خدا، کلام عاشقانه، شیرین جان، حیف
حمیرا: الهی بمیری، بهار زندگی
مهستی: من چکنم، آشفته، اوستا کریم، صدایم کن، بازیچه

چاپ