هایده ، حمیرا و مهستی استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 774

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: حرف تازه، فدات بگردم، کتاب هستی، گل سنگم
حمیرا: دنیا دنیا، شب اومد، بیقرار
مهستی: جوم جومک، سکوت جاویدان، راز خلقت، یاد او

چاپ