هایده ، حمیرا و مهستی استریو نوا (نوار کاست)

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: نوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نمیخوام، بزن تار، با تو هستم، تنها با گلها
حمیرا: شب عاشق، همزبونم باش، هوای قفس، دوست دارم
مهستی: غمگین و تنها، عزیز رفته، ترس از جدائی، دل این

چاپ