هایده ، حمیرا و مهستی استریو سوپر دیسکو (نوار کاست) شماره 1

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سفره عشق، آشنائی، خراباتی، قلب من سنگ صبوره
حمیرا: بی وفائی، مقدس، سکوت
مهستی: نیاز، نزن سنگ، صبر و طاقت

چاپ