هایده ، حمیرا و مهستی (نوار کاست) شماره 1

عنوان: هایده ، حمیرا و مهستی
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سکوت خواب، مهمونی بهار، گریه امونم نمیده، سوغاتی، عتیقه، نشانه
حمیرا: باور ندارم، دیونتم، بیوفائی، مقدس، دلتنگی، راه جدائی
مهستی: تاسف، کمبود، دو رنگی، چراغ، نزن سنگ، عطر بهار

چاپ