مهستی و ناهید استریو مریم (نوار کاست)

عنوان: مهستی و ناهید
استریو: مریم
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: قسم، بچه نشو ایدل، جدائی، وای بحالت، من دیگه یار نمیخوام، خونه تکونی، دعا
ناهید: غروب کوهستان، آه سینه سوز، سوگند، وداع، خطا کردم، اشکم دونه دونه

چاپ