هایده و مهستی استریو پارس (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: پارس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، بزن تار، تنها با گلها، با تو هستم، هر کجا هستم، دل تو، چشمون سیاهم
مهستی: هوای یار، غمگین و تنها، عزیز رفته، بستر غم، ترس از جدائی، دل این

چاپ