هایده و مهستی استریو چارلی (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: چارلی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، بخشش، سکوت خواب، سوغاتی
مهستی: بیگانه، مگیرش از من، قبله گاه، لبخند، دلم تنگه

چاپ