هایده و مهستی استریو جاوید (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: جاوید
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، گریه امونم نمیده، آشنائی، سنگ صبور، دلم میخواد، مهربون من
مهستی: تاسف، دو رنگی، چراغ، نزن سنگ، صبر و طاقت، عطر بهار

چاپ