هایده و مهستی استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: اول آشنایی، خراباتی، قلب من سنگ صبوره، میهمان، مهربون من، نوروز
مهستی: چراغ، نزن سنگ، صبر و طاقت، قمار زندگی، عطر بهار، دلقک

چاپ