هایده و مهستی استریو چشمک (نوار کاست) شماره 398

عنوان: هایده و مهستی
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، کتاب هستی، گریه امونم نمیده، عتیقه، گل و سنگ، نشانه
مهستی: تاسف، کمبود، رو رنگی، چراغ خونه، صبر و طاقت، نزن سنگ

چاپ