هایده و مهستی (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی (کنسرت)
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: حیف، کلام عاشقانه، تنها با گلهامثل گذشته ها، تو چشمون سیاهم، دشتستانی
مهستی: من چه کنم، بازیچه، صدایم کن، بیا خونه، مگه نه مگه نه چراغ عمر

چاپ