هایده و مهستی استریو جهان موزیک (نوار کاست) شماره 18

عنوان: هایده و مهستی
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، بخشش، سکوت خواب، سوغاتی
مهستی: بیگانه، مگیرش از من، قبله گاه، لبخند، دلم تنگه

چاپ