هایده و مهستی استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 167

عنوان: هایده و مهستی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: خراباتی، دل من سنگ صبوره، دلم میخواد، مهربون من، مهمان، عزیز ترین
مهستی: صبر و طاقت، شاخه نبات، قمار زندگی، عطر بهاری، دلقک، عشق بازیگر

چاپ