هایده و مهستی استریو تک خال (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: تک خال
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، عتیقه، نشانه، سفره عشق، گریه امونم نمیده، آشنائی، تب عشق
مهستی: تاسف، دو رنگی، کمبود، نزن سنگ

چاپ