هایده و مهستی استریو گلبرگ (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: گلبرگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: شب زنده داری، حرف تازه، سراب، سکوت خواب، سوغاتی
مهستی: مگیرش از من، قبله گاه، لبخند، تاسف، دو رنگی، کمبود

چاپ