هایده و مهستی استریو سوپر بزمک (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: سوپر بزمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: حرف تازه، سراب، سکوت و خواب، کتاب هستی، سوغاتی، گریه امونم نمیده
مهستی: تاسف، دورنگی، قصه تازه، کمبود، نزن سنگ، چراغ

چاپ