هایده و مهستی استریو سوپر (نوار کاست)

عنوان: هایده و مهستی
استریو: سوپر
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: تب عشق، چه عالمی داره، اول آشنائی، خراباتی
مهستی: دورنگی، نیاز، نزن سنگ، صبرو طاقت، قمار زندگی، عطر بهار، دلقک

چاپ