هایده و روح انگیز استریو آلونک (نوار کاست)

عنوان: هایده و روح انگیز
استریو: آلونک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: من خودم رفتنیم، نمیخوام، شب زنده داری، بزن تار، حرف تازه
روح انگیز: خداحافظ، هم قسم، سوگلی، این توئی که قلبمو میلرزونی، خاک نشین

چاپ