هایده استریو سالی (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هایده
استریو: سالی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سکوت خواب، مهمانی بهار، سوغاتی، گریه امونم نمیده، کتاب هستی، عتیقه، نشانه، گل سنگ، چه عالمه داره، تب عشق، سفره عشق، آشنائی

چاپ