هایده استریو سالی (نوار کاست) شماره 1

عنوان: هایده
استریو: سالی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عتیقه، نشانه، گل سنگ، چه عالمه داره، دوستش دارم هنوزم، سفره عشق، آشنائی، مهمان، خراباتی، دلم میخواد، مستی

چاپ