هایده و اکبر گلپایگانی استریو سوپر بام بی (نوار کاست)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: سوپر بام بی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: بزن تار، کتاب هستی، چه عالمی داره، زندگی قشنگه، مهمان، مینای دل، گل سنگ
گلپا: خونه عشق، درویش، شبگرد، هوس میکده، اشک، احساس جوانی

چاپ