هایده و اکبر گلپایگانی استریو مرجان (نوار کاست)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: مرجان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سکوت خواب، مهمونی بهار، گریه امونم نمیده، سوغاتی، عتیقه، نشانه
گلپا: خونه عشق، سرگذشت، درویش، شبگرد، اشک

چاپ