هایده و اکبر گلپایگانی استریو جورجیو (نوار کاست)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: جورجیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: حرف تازه، سراب، کتاب هستی، چه عالمی داره، زندگی قشنگه، مهمان
گلپا: خونه عشق، درویش، شبگرد، هوس میکده، احساس جوانی، اشک

چاپ