هایده و اکبر گلپایگانی استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: اول آشنایی، خراباتی، قلب من سنگ صبوره، میهمان، مهربون من، نوروز
گلپا: اشک، قصر خدا، احساس جوانی، میکده، قدر محبت را بدون، کی خوابیده کی بیدار

چاپ