هایده و اکبر گلپایگانی استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 665

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: خواب و سکوت، مهمونی بهار، سوغاتی، گریه امونم نمیده، عتیقه، نشانه
گلپا: سرگذشت، درویش، شبگرد، اشک، موی سپید، میکده

چاپ