هایده، اکبر گلپایگانی و مهستی استریو سالی (نوار کاست)

عنوان: هایده، اکبر گلپایگانی و مهستی
استریو: سالی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، گریه امونم نمیده، عتیقه
گلپا: سرگذشت، درویش، شبگرد، اشک
مهستی: تاسف، کمبود، دو رنگی

چاپ