هایده و اکبر گلپایگانی استریو لیما (نوار کاست)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: لیما
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: گل سنگ، چه عالمس داره، مهمان، قطعه آواز، قشنگه، مینای دل
گلپا: درویش، شبگرد، اشک، دل شکسته

چاپ