هایده و اکبر گلپایگانی استریو پرسپولیس (نوار کاست) شماره 252

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: نشانه، چه عالمی داره، دل من سنگ صبوره، سفره عشق، تب عشق، اول آشنائی
گلپا: درویش، اشک، احساس جوانی، شبگرد، هوس میکده، مرا بوسه ای ده

چاپ