هایده و اکبر گلپایگانی استریو آونگ (نوار کاست) شماره 47

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بزم عاشقان همراه با صدای هما میر افشار

چاپ