حمیرا، مهستی، هایده و گلپا استریو سوپر آلونک (نوار کاست)

عنوان: حمیرا، مهستی، هایده و گلپا
استریو: سوپر آلونک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: پرنده مهاجر، هوای یار، دلم تنگه
هایده: هوای خاک، من خودم رفتنیم، شب زنده داری
گلپا: گله، غمنامه، مزرعه
حمیرا: مسافر غریب، شب عاشق

چاپ