حمیرا و مهستی استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 773

عنوان: حمیرا و مهستی
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
حمیرا: دنیا دنیا، شب اومد، بیقرار
مهستی: سکوت جاودان، راز خلقت، جوم جومک، یاد او، قمار زندگی، اوستا کریم، قصه تازه، ساقی

چاپ